Aankondiging en verduidelijking met betrekking tot het Eid-Gebed thuis tijdens de Corona-dagen

آخر تحديث 2020-05-20

Aankondiging en verduidelijking met betrekking tot het Eid-Gebed thuis tijdens de Corona-dagen

Aankondiging en verduidelijking

In de Naam van Allah Barmhartige Genadevolle

Aankondiging en verduidelijking met betrekking tot het Eid-Gebed thuis tijdens de Corona-dagen.
Sheikh Taher Toujgani

Assalamoe Alaykoem wa Rahmatoe Allah wa Barakatoeh

Dezer dagen werden verscheiden vragen vanuit België en erbuiten gesteld (met betrekking tot het Eid-ul-Fitr gebed) van dit jaar, indien de lockdown zou verlengd worden, en de sluiting van de moskeeën voor het brede publiek van de gelovigen bestendigd blijft, met uitzondering van een beperkte aantal mensen en met strenge ingewikkelde ontsmettende voorwaarden!

Vanuit het plicht van het raadgeven en de verduidelijking; wens ik, ten aan zien van alle moslims en in het bijzonder in dit land en elders, het volgende verklaren; Moge Allah mij hier bijstaan:

De islamitische godsdienstige wetenschappelijke instellingen wereldwijd, ongeacht hun rechtsscholen en hun oriënteringen, hebben unaniem besloten dat het absoluut niet toegelaten is om het gebed (een plichtgebed of een om vrijwillige) via de verschillende media zoals radio, televisie en andere te laten verrichten,

En de Fatwa van enkele eerwaardige geleereden die het toelaten, is zwak of wordt als aannemelijk beschouwd, of buitensporig in vergelijking met de Fatwa van de grote islamitische godsdienstige instellingen die de verschillende Fatwa-raden en werkgroepen van verscheidene specialisaties bundelen.

En gezien dat de geleerden en de predikers in het verleden zich met betrekking tot het overleveren van de standpunten aangaande de verschilpunten ijverig hielden, aardt het in een soort onzinnige klets, of hoffelijkheid, terwijl dat de standpunt van de gemeenschap veel sterker is dan de gedachte van een persoon in alle opzichten, en de consensuele Fatwa wordt niet aangetast door de persoonlijke Fatwa, en wordt gevolgd door alle moslims of (de meerderheid ervan) dat is wat aangenomen moet

worden, alsook de plechtige handeling, die door de wijsheid aangemoedigd wordt, het laat blijvende sporen, gebaseerd op de bronnen..

Imam Malik, Moge Allah hem zegenen, zei: (De plicht voor de kenniszoeker om respectabel, rustige en vrome omgaan te hebben en dat hij volger moet zijn voor de meeste wat hem voor is geweest)1

Abou Zinad, Moge Allah hem zegenen , zei: (En misschien verschillen ze in een standpunt, dan nemen wij de mening aan van de meerderheid en de wijze onder hen)2

Hierdoor, houden wij ons bij het wetenschappelijke bewijs, de broederlijke raadgeving, en raden wij de moslims vandaag met dezelfde raad die wij hen gaven met betrekking tot Tarawih-Gebeden; ze verrichten het Eid-Gebed in hun huizen, als enkeling of in groepen, zich te beperken tot de gezinsleden, die in hetzelfde huis wonen, volgens wat de (lockdown-wet) en de openbare veiligheid toelaten, zonder een live streaming van Eid-Gebed van een moskee of een andere instrument zoals radio of televisie te volgen; of gelijke welke andere technische instrumenten voor communicatie op afstand; dit conform wat hierboven vermeld staat van consensus bij de geleerden die het niet toelaten.

En de Eid-Gebed is een aanbevolen-Soenna (traditie van de Profeet ) bij de Malikitische rechtsschool, Cheikh Khalil zei: “ Voor Eid-Gebed werd de Soenna twee Rakât” 3 en dat is wat bij de rechtsschool ruimbekend staat.

Ook hebben de geleerden in het verleden een Fatwa uitgesproken, duidend aan dat wie de Eid-Gebed met de Imam gemist heeft, kan het thuis als enkeling of in groep bidden zonder preek, en ze baseerden zich bij deze Fatwa op de uitspraak van de Eerwaardige metgezel van de Profeet Anas Ben Malik, Moge Allah hem zegenen, de bedienaar van de Profeet Vrede en Zegening van Allah met Hem: Hij woonde in Irak in het dorp “Zaouia”, die op een afstand van ongeveer 10 kilometer van Bassorah gelegen is; telkens dat hij de Eid-Gebed met de Imam in Basorah miste,

draagt hij op aan zijn dienaar Abdellah Ibn Abi Âtiba om zijn gezin bijeen te roepen als ook zijn kinderen en leidt hij Eid-Gebed zoals het hoort behalve de preek (Khoetba), Imam Boekhari zei in zijn Boek Sahih: Hoofdstuk; wie de Eid-Gebed mist, bid hij het twee Rakât4; alsook de vrouwen en wie in het huis of de dorp is, op basis van Zijn uitspraak Vrede zij met Hem (Dat is onze Eid feest oh Moslims), en Anas Ibn Malik gaf opdracht aan hun zijn dienaar, die verzamelde zijn gezin en de kinderen, zo hebben ze het gebed verricht op dezelfde wijze als die van de stad en ook zoals hun Takbier (Allah loven). En Îkrima zei: “de dorpelingen5 verzamelen zich op Eid-dag en bidden twee Rakât, zoals de imam”6

En iedere persoon die de Eid-Gebed met de imam mist “hij verricht dan een gebed van twee Rakât zoals de imam; het werd verhaald door Âtaa en Nakhaî, Al Hassan Al Basri en Ibn Sirin, zo zegt ook Malik en Chaafiî en Ibn Thoer en Ibn Al Moundhir; behalve dat Malik zei: Het is aan te raden zonder dat het een plicht is”; zoals Ibn Tabbal7 het rapporteert in zijn verklaringen van Al Boekhari.

Zo is er in wat hier boven staat een sterke bewijs om het Eid-Gebed in de huizen te verrichten in deze moeilijke dagen; Moge Allah ons Zegenen.

Gedaan door Godsdienaar Sheikh Taher Toujgani

1 Djamiê Bayan El Ilm wa fadlih ; door Ibn Abdelbar, bldz.544, onderzoek door Abi Al Achbaal Zahiri, uitgegeven door Dar Ibn El Jouzi, eerste druk 1994.

2 Assoenan Al Koebraa van Al Bayhaqi 3/265, onderzoek door Mohamed Abdelkader Âtaa, uitgegeven door Dat El Koetoeb Al Îlmia, 2003.

3 Charh Moekhtassar Khalil, door Mohamed Ben Abdellah El Kharchi 2/98, uitgegeven door dar el Fikr, Beyrouth, D. t, D.T.

4 Betekent als iemand het Eid-Gebed met de Imam gebed niet bereikt heeft, verricht hij dan twee Rakât zoals de Imaam

5 Bewoners van de dorpen en de landelijke gebieden.

6 Sahih Al Boekhari 1/312, Kitab Al Îdain, Hoofdstuk als hij het Eid-Gebed mist, bidt hij dan twee Rakât, als ook de vrouwen.

7 Charh Ibn Tabbal van de Sahih van Al Boekhari 2/573, onderzoek door Abou Tamim Yassir Ben Ibrahim, uitgegeven door Boekenwinkel Ar-Rochd Riyadh, tweede druk 2003.

التعليقات

لنتواصل